Dana Peteráková Praktický lékař pro dospělé a smluvní závodní ordinace
311 10 41 77 peterakova@cmail.cz

Ordinační hodiny

Pondělí 8:00 - 10:00 10:00 - 13:30
Úterý *7:00 - 10:00 10:00 - 13:00
Středa 13:30 - 15:00 15:00 - 18:00
Čtvrtek *7:00 - 10:00 10:00 - 13:00
Pátek 8:00 - 09:00 09:00 - 12:00

Objednávky

Ordinační hodiny v bílém poli jsou pro objednané.
Objednat se můžete na telefonu do ordinace 311 104 177 nebo na telefonu sestry 603 736 692.
Poslední pacient bude vyšetřen 15 minut před koncem ordinační doby.
* Odběry lab. materiálu (krev, moč, stěry) v úterý a čtvrtek od 7:00 do 8:00 mimo ordinaci a od 8:00 do 9:15 hod v ordinaci.
Mimo ordinační dobu ošetří akutní případy lékařská pohotovostní služba.

Smluvní pojišťovny

Všeobecná zdravotní pojišťovna #111
Vojenská zdravotní pojišťovna #201
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna #205
Oborová zdravotní pojišťovna #207
Zaměstnanecká pojišťovna Škoda #209
Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR #211

Aktuality

UPOZORNĚNÍ

V těchto dnech:

15.10., 22.10., 29.10.2021 z důvodu školení NEORDINUJEME.

Děkujeme

Očkování proti chřipce 2021

Očkujeme proti chřipce vakcínou VAXIGRIP Tetra,

prosím nahlašte se sestře (mobil, telefon, SMS, e-mail, osobně).


Sezónní chřipka - příznaky

Chřipka se na našem kontinentě vyskytuje pravidelně každý rok. Začíná se objevovat v prosinci a přetrvává až do března. Chřipka je velice nakažlivé onemocnění, které se přenáší kapénkami — vzduchem a přímým kontaktem. Zdrojem je nemocný člověk již před objevením se horeček a ještě 2 dny poté.

Onemocnění začíná rychlým vzestupem teplot až k 39 °C, který je doprovázen zimnicí a třesavkou, bolestí svalů a kloubů. Do 2. dne se objevuje suchý, dráždivý kašel, pálení za hrudní kostí při kašli. Horečky ustupují kolem 4. dne a objevuje se pocit ucpaného nosu, kašel se mění na produktivní s vykašláváním malého množství světlého hlenu. Nedojde-li ke komplikaci, stav se postupně zlepšuje, dráždivý kašel však může přetrvávat 1–2 týdny, únava často zůstává 2–4 týdny.

Léčba chřipky

Antibiotika jsou účinná proti baktériím, proto je u chřipky (virus) bez komplikací nemá smysl podávat. Nemocný má zůstat doma, odpočívat na lůžku. Neroznášet infekci do širokého okolí! Horečky (> 38 °C) se sráží paracetamolem 500 mg až 4× denně nebo ibuprofenem 400 mg 4 až 6× denně, lze oba léky podávat současně nebo střídavě, je-li to potřeba. Přetrvávají-li horečky i 3.-4. den, nebo se objeví dušnost, vykašlávání růžového nebo tíseň na hrudi nebo úporná bolest hlavy, pak je nutné neprodleně navštívit svého lékaře, který vyloučí možné komplikace. V některých případech při těžkém průběhu infekce lze podat antivirotika.

Očkování proti chřipce

Nejúčinnější prevencí onemocnění chřipkou je očkování, které zabrání nákaze v 70–90 % a sníží výskyt komplikací až o 80 %.

Během zimních měsíců se objevují i jiné infekce dýchacího ústrojí, proti kterým očkování proti chřipce neposkytuje ochranu (tzv. běžné nachlazení — rýma, bolesti v krku, kašel, teploty 37–38 °C). Zpravidla při nich nedochází k životu nebezpečným komplikacím, na rozdíl od chřipky.

Kdy očkovat a kolik je dávek?

Ideální doba na očkování proti chřipce je září až listopad a to jednou dávkou. Očkovat ale lze až do vyhlášení chřipkové epidemie, tedy často ještě v prosinci a začátkem ledna. Vzhledem k tomu, že každý rok dochází ke změně ve struktuře aktuálního chřipkového viru, je třeba očkování každý rok zopakovat, aby se zajistila vysoká účinnost (70–90 %).

Koho očkovat?

Ideálně všechny osoby, které nemají kontraindikace, tedy všechny, kteří si nepřejí onemocnět chřipkou, protože i nekomplikovaná chřipka si vyžádá 1–3týdenní pracovní neschopnost (a finanční ztrátu s ní spojenou – průměrně 30 % mzdy). Zejména ale:

 • všechny osoby starší 65 let
 • osoby s onemocněním srdce a cév (s ischemickou chorobou srdeční, ischemickou chorobou dolních končetin), dýchacích cest (astmatem bronchiale, chronickou obstrukční plicní nemocí, po opakovaných zápalech plic), ledvin a cukrovkou, osoby s nefunkční slezinou nebo bez sleziny
 • těhotné a ženy, které plánují otěhotnět. (Rozsáhlé soubory dat o bezpečnosti jsou k dispozici pro druhý a třetí trimestr, ve srovnání s trimestrem prvním; nicméně celosvětové údaje o podávání inaktivovaných vakcín proti chřipce nenaznačují nepříznivé účinky na plod a matku v souvislosti s vakcínou.)
 • osoby o někoho pečující - zdravotníci, sociální pracovníci, rodinní příslušníci
 • osoby žijící s osobami rizikovými – těmi jsou např. novorozenci, kojenci, onkologičtí, po transplantacích a shora uvedení

Koho nelze očkovat?

Osoby s akutním závažným horečnatým onemocněním nebo jiným akutním onemocněním, (očkujeme až za 2 týdny po odeznění či stabilizaci nemoci), osoby s předchozí závažnou alergickou reakcí na chřipkovou vakcínu, přecitlivělostí na vaječné bílkoviny (ovalbumin, kuřecí bílkoviny), neomycin, formaldehyd a oktoxinol 9.

Kolik stojí vakcína?

Vakcína je zdarma pro osoby starší 65 let a pro osoby s chronickým onemocněním — viz výše (zdravotní pojišťovna hradí aplikaci i nejlevnější očkovací látku na trhu). Ostatní si zaplatí očkování celé, v současné době u nás 500,-Kč i s aplikací, většina zdravotních pojišťoven však v různé výši na toto očkování přispívá.

Jaké druhy vakcín máme v naší ambulanci?

Vakcína je zdarma pro osoby starší 65 let a pro osoby s chronickým onemocněním — viz výše (zdravotní pojišťovna hradí aplikaci i nejlevnější očkovací látku na trhu). Ostatní si zaplatí očkování celé, v současné době u nás 400,-Kč i s aplikací, většina zdravotních pojišťoven však v různé výši na toto očkování přispívá.

 • Vaxigrip® Tetra (Sanofi Pasteur) – novinka roku 2017 - oproti ostatním vakcínám, které obsahují vždy 2 kmeny chřipky A a 1 kmen chřipky B, o kterých se předpokládá, že budou v zimních měsících převládat na severní polokouli, Vaxigrip Tetra obsahuje celkem 4 kmeny – tedy o 1 kmen chřipky B navíc.

Jaké jsou časté nežádoucí účinky?

Pokud se vůbec nějaké objeví, pak jde nejčastěji o lokální zarudnutí, otok a bolest v místě vpichu (do 7 dní po očkování a spontánně odezní). Únava, bolest hlavy, nevolnost, zvýšená teplota (až horečka s třesavkou), pocení, bolesti svalů a kloubů (vše vymizí i bez léčby během 1–2 dnů). Ale je možné si vzít pro jejich zlehčení paracetamol nebo ibuprofen. Pokud se objeví obtíže vážnější, navštivte co nejdříve svého lékaře.

Očkování COVID - 19

NYNÍ NEOČKUJEME PROTI COVIDU-19 !Obecně o opatřeních:

KARANTÉNA/IZOLACE


IZOLACE

 • slouží k oddělení osob už nakažených

KARANTÉNA 


 • slouží k oddělení osob, u nichž je na nákazu podezření, ale ještě nebyla prokázána ani vyvrácena
 • v karanténě se ocitnete, pokud jste byli v rizikovém kontaktu s člověkem pozitivně testovaným na  onemocnění Covid 19
 • je povinná a většinou probíhá u vás doma nebo např. na chatě
 • nařizuje ji pracovník KHS či trasovací callcentrum, kontaktujte svého lékaře a vyžádejte si el-žádanku na test PCR
 • trvá 14 dnů od posledního kontaktu s nakaženým, pokud jste 5. a 7. den nejpozději však do 10. dne od posledního                                                                                                                            rizikového kontaktu podstoupili PCR test, který vyšel NEGATIVNĚ a nemáte příznaky onemocnění
 • pokud se test PCR nepodaří v průběhu 10 dní provést a nemáte žádné příznaky onemocnění, musíte v karanténě                                                                                                                            setrvat 14 dní od posledního rizikového kontaktu
 • pokud s nakaženým člověkem sdílíte domácnost a není možné nakaženého izolovat, podstupte PCR test 5. až 7. den                                                                                                                        nejpozději do 10 dne od prvního pozitivního výsledku nakaženého. Délka vaší karantény je 14 dní ode dne odběru pozitivního vzorku. 
 • pokud se u vás za celou dobu karantény neobjeví příznaky onemocnění Covid 19 a váš PCR test vyšel negativně, jste zdraví                                                                                                      a 15. den můžete opustit karanténu
 • pokud byl váš PCR test na Covid 19 pozitivní, onemocněli jste a musíte do izolace 
 • do karantény nastoupit nemusíte, pokud jste prošli očkováním, i v uplynulých 90 dnech jste měli pozitivní výsledek testu a absolvovali                                                                                      nařízenou karanténu

BYL JSTE POZITIVNĚ TESTOVÁN

 • antigenním testem záleží na tom, zda máte či nemáte příznaky onemocnění. Pokud příznaky máte, jste považováni za pozitivního                                                                                                      a platí  pro vás totéž jako v případě pozitivního výsledku PCR testu, pokud příznaky nemáte, jste posláni na kontrolní PCR test                                                                     
 • výsledky PCR testu dostanete s odstupem 24-48 hodin (SMS zpráva s výsledkem testu)                                                                                                                      

VÝSLEDEK TESTU

 • informujte svého praktického či závodního lékaře, ten vám vystaví e-Neschopenku pro zaměstnavatele
 • lékař s vámi probere léčbu dle vašeho aktuálního zdravotního stavu   

LÉČBA

 • dle průběhu onemocnění (odpovídá léčbě virózy či chřipky), při zhoršení zdravotního stavu kontaktujte praktického lékaře, v případě závažných                                                                    zdravotních komplikací volejte  l. 155  či l. 112 

VYLÉČIL JSEM SE

 • zatím dle odborníků je člověk po prodělání nemoci Covid 19 "imunní min. 180 dní", po uzdravení máte v krvi stále ještě protilátky, které                                                                                          se vytvořily při nemoci, nové se nevytváří a z těla postupně mizí.                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Mimořádné a preventivní opatření v naší ordinaci

v souvislosti s výskytem koronaviru v ČR

OZNAMUJEME:  

Z DŮVODU OCHRANY PŘED KORONAVIREM A DALŠÍMI INFEKCEMI, OBJEDNÁVÁME NA URČITÝ ČAS, NEPLATÍ PRO ŽIVOT OHROŽUJÍCÍ STAVY !


 1. Dle rozhodnutí vlády ČR nadále zůstává povinnost nosit roušky ve zdravotnických a sociálních zařízeních!

 2. Z důvodu ochrany před koronavirem a dalšími infekcemi se snažte do ordinace objednávat na určitý čas.

 3. Pracovnělékařské prohlídky (vstupní, periodické a výstupní), posudky, vyšetření na ŘP, výpisy a jiná potvrzení pouze po objednání !!!

 4. Prosíme pacienti, kteří nemají akutní zdravotní problémy, aby odložili návštěvu v ordinaci, akutní případy vždy ošetříme.

 5. Vystavení receptu, žádanky na vyšetření či žádanky na sanitu - osobně, telefonicky, SMS e-mail, soc.sítě (prosíme o schovívavost pro vytíženost pevné telef.linky  i mobilů).

 6. Plánované odběry každé úterý a čtvrtek od 8.00 - 9.15 hod, možnost si domluvit odběr doma sestrou mezi 7.00-8.00 hod, mimo tyto dny můžeme vypsat žádanku či udělat odběr, který si odvezete do laboratoře.