Dana Peteráková Praktický lékař pro dospělé a smluvní závodní ordinace
605 498 883 peterakova@cmail.cz

Ordinační hodiny

Pondělí 8:00 - 10:00 10:00 - 13:30
Úterý *7:00 - 10:00 10:00 - 13:00
Středa 13:30 - 15:00 15:00 - 18:00
Čtvrtek *7:00 - 10:00 10:00 - 13:00
Pátek 8:00 - 09:00 09:00 - 12:00

Objednávky

Ordinační hodiny v bílém poli jsou pro objednané.
Objednat se můžete na telefonu do ordinace 311 104 177 nebo na telefonu sestry 603 736 692.
Poslední pacient bude vyšetřen 15 minut před koncem ordinační doby.
* Odběry lab. materiálu (krev, moč, stěry) v úterý a čtvrtek od 7:00 do 8:00 mimo ordinaci a od 8:00 do 9:15 hod v ordinaci.
Mimo ordinační dobu ošetří akutní případy lékařská pohotovostní služba.

Smluvní pojišťovny

Všeobecná zdravotní pojišťovna #111
Vojenská zdravotní pojišťovna #201
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna #205
Oborová zdravotní pojišťovna #207
Zaměstnanecká pojišťovna Škoda #209
Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR #211
Vstupní a výstupní prohlídky a prohlídky na vlastní žádost nehrazené pojišťovnou500 Kč
Vyšetření na řidičský průkaz500 Kč
Vyšetření na řidičský průkaz u osob po 60. roce věku200 Kč
Vyšetření pro držitele střelné zbraně včetně obnovení platnosti600 Kč
Zdravotní průkaz potravináře400 Kč
Potvrzení o zdravotním stavu na přihlášky SŠ, VŠ50 Kč
Vystavení duplikátu zdravotního dokladu100 Kč
Vypracování lékařské zprávy pro komerční pojišťovny, bodové hodnocení300 Kč
Vystavení potvrzení pro účely soc.péče,ÚP - potvrzení na vlastní žádostcena dle věstníku 15/2006, příloha č.3 MF č.01/2007
Očkování na vlastní žádost150 Kč + cena vakcíny
Výpis ze zdravotní dokumentace dle rozsahu200 Kč až 400 Kč
Kopírování nálezů (A4)2Kč